Månad: april 2008

Mobilstrålning ökar dödlighet hos kycklingembryon

(Ökad dödlighet hos kycklingembryon som exponerats för mobilstrålning)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter

Mobilstrålning frisätter kvicksilver från amalgam

(Mobilstrålning ökar frisättandet av kvicksilver från amalgam)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter