Månad: februari 2009

Omfattande belägg för att strålningen påverkar hjärnans elektriska aktivitet

(Omfattande belägg) för att strålningen påverkar hjärnans elektriska aktivitet, att den blir speedad, att produktionen av sömnhormon störs och att sömnproblem ökar med ökad strålningsexponering och exponeringslängd.

Publicerad i forskning och nyheter, hjärna, hormoner, neurologiska effekter, sömn

Barn vars mammor utsatts för lågfrekventa magnetfält under graviditet löper ökad risk för hjärntumör

(Barn till mammor som exponerats för höga elektromagnetiska fält under graviditeten löper ökad risk att få hjärntumörer.)

Publicerad i forskning och nyheter, graviditet, hjärna, studier på människor

Råttor får färre hjärnceller av mobilstrålning

(Bas et al.: )Råttor som exponeras för GSM 1 timma per dag i 28 dagar har färre hjärnceller

Publicerad i celler, forskning och nyheter, hjärna, studier på djur

Ökad cancerförekomst i närhet av mobilmast

Ny studie visar ökad cancerförekomst i närhet av mobilmast.(Sammanfattning på ty och eng.)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter

Mobilstrålning minskar antal celler i hippocampus

(Bas et al.:) Mobilstrålning leder till minskat antal celler i den del av hjärnan som är viktig för minnet (hippocampus).

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, hjärna, minne inlärning m.m.