Månad: april 2009

Nyfödda råttor får hjärnskador av mobilstrålning

nbsp; Orendacova et al: (Immunohistochemical Study of Postnatal Neurogenesis After Whole-body Exposure to Electromagnetic Fields: Evaluation of Age- and Dose-Related Changes in Rats). Exponering av nyfödda råttor för mobilstrålning leder till skador på hjärnan. Nyföddas hjärnor signifikant mer känsliga för

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, hjärna, neurologiska effekter, studier på djur

Mobilen påverkar minnet och den kognitiva förmågan

Narayanan et al: (Spatial memory perfomance of wistar rats exposed to mobile phone.) Mobilen påverkar minnet och den kognitiva förmågan hos råttor: Phone exposed animals had significantly (~3 times) higher mean latency to reach the target quadrant and spent significantly

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, minne inlärning m.m., studier på djur

Fördubblad risk för hjärntumör efter 10

(Khurana et al.:) Ny (meta-analys)av alla studier om hjärntumör av mobilen.  Fördubblad risk för hjärntumör efter 10 års latens. Hela artikeln(här.)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärna, neurologiska effekter

Broschyrer om forskning och hälsorisker från den tysk läkar- och vetenskaps-organisationen

Broschyrer om forskning och hälsorisker från den tyska läkar- och vetenskaps-organisationen Kompetenzinititative.:  (”How susceptible are genes to Mobile Phone Radiation?”): Vår livsmiljö förorenas alltmer av elektromagnetisk strålning. Oberoende forskning visar allt mer samstämmiga belägg för allvarliga konsekvenser. Ändå försäkrar de

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, studier på människor