Månad: maj 2009

Lågfrekventa magnetfält stimulerar spridning av bröstcancer

Elektromagnetiska fält stimulerar spridning av bröstcancer. (Girgert et al 2009.)

Publicerad i bröst, celler, forskning och nyheter

Dödligheten i cancer ökar mest för dem som vistas närmast kraftledning

Elektromagnetiska fält ökar inte bara risken för barnleukemi: dödligheten i cancer ökar signifikant för de som exponerats mest för fält från en kraftledning. (Fazzo et al 2009.)

Publicerad i celler, forskning och nyheter, studier på människor

Mobiltelefonin största orsak till exponering för radiofrekventa fält

Mobiltelefonin står för den största andelen av den strålning från radiofrekventa fält vi utsätts för. Radio/TV-master står endast för 11,7% medan mobilmaster, mobiltelefoner och DECT-telefoner står för 82%. (Frei et al 2009.)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter

Mobilstrålning ger DNA-skada i leukocyter hos möss

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skada i leukocyter från möss. (Garaj-Vhrovac et al, 2009)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, DNA, forskning och nyheter, studier på djur