Månad: juli 2009

Mobilstrålning försämrar spermiers rörlighet

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och försämrar spermiers rörlighet. (Mailankot et al. 2009.)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, fertilitet, forskning och nyheter