Månad: november 2009

Exponering för elektromagnetiska fält i hemmen ger sämre spermier

Två helt färska studier visar att elektromagnetiska fält, både lågfrekventa och högfrekventa (mobiltelefoni) skadar DNA genom att orsaka oxidativ stress. Dessa resultat bekräftar tidigare forskning på EMF och mobiltelefonstrålning, som visat gång på gång såväl oxidativ-stress som DNA-skada. Mobilstrålning skadar

Publicerad i - högfrekvent strålning, - lågfrekvent strålning, celler, DNA, forskning och nyheter, hjärna

Mobilstrålning i fosterstadiet skadar kaniner

Oxidativ skada på kaniner som exponerats för mobilstrålning (GSM 1800) under fostertiden. (Tomruk et al. 2009.)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, graviditet

Lågfrekventa megnetfält gav förhöjda nivåer av stress-relaterade ämnen samt depression hos möss

Möss som exponerats för lågfrekventa fält (50Hz) 0,5 mikroTesla 24 timmar om dagen under 4-6 veckor får förhöjda nivåer av stress-relaterade ämnen och får depressivt beteende. Mössen fick även förhöjda glukos-nivåer i blod. Sammantaget visar studien att långvarig exponering för

Publicerad i - lågfrekvent strålning, blod, forskning och nyheter, psykisk hälsa, studier på djur

Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar DNA-skada i mänskliga celler

Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar DNA-skada i mänskliga celler. Detta är en upprepning av REFLEX-resultaten (Ivancsits et al. 2002; ) (Winker et al. 2005); (Focke et al. 2009.)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, DNA, forskning och nyheter, studier på människor

Påslagen mobiltelefon förändrar sexuellt beteende hos kaniner samt minskar antal levande spermier

Mobiltelefon i stand-by-läge orsakar förändrat sexuellt beteende hos kaniner samt sänkt antal spermier som rör sig. Detta är ytterligare ett par studier som läggs till en lång lista över forskning som visat påverkan på reproduktionen. (Salama et al. 2009 (beteende); )

Publicerad i - högfrekvent strålning, fertilitet, forskning och nyheter