Månad: januari 2010

Mobilstrålning skadar minne och hjärnceller hos möss

Möss som exponeras för en mobiltelefon 1 timma per dag i 4 veckor får försämrat minne och skadade hjärnceller. N(arayanan et al 2010.)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, hjärna, minne inlärning m.m., studier på djur