Månad: december 2010

Barn/foster som exponerats för mobilstrålning löper högre risk för beteendestörningar

Barn som exponerats för mobilstrålning dels i mammans mage och dels under de första åren löper högre risk för beteendestörningar. (Divan et al. 2010). Studien bekräftar därmed resultaten av den första delstudien som publicerades för två år sedan.(Divan et al

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, studier på människor

Studier på yrkesarbetare som exponerats för mikrovågor

Epidemiologiska studier på yrkesarbetare som exponerats för mikrovågor. (Chronic Exposure.org)

Publicerad i forskning och nyheter

Svensk forskning bekräftar Interphone-studien

Analys visar att svensk forskning bekräftar Interphone-studien och inte tvärtom som tidigare hävdats. (Hardell et al. 2010)

Publicerad i forskning och nyheter

Kraftig ökning av spottkörtelcancer

Kraftig ökning av spottkörtelcancer i Israel. (Rakefet et al. 2011)

Publicerad i celler, forskning och nyheter

Exponering för räddningstjänstens kommunikationssystem (Tetra/Rakel) orsakar huvudvärk, m.m.

Exponering under 50 minuter för Tetra/Rakel-signal orsakar huvudvärk, koncentrationssvårigheter och trötthet. (Nieto-Hernandez et al. 2010)

Publicerad i forskning och nyheter

Mobilstrålning skadar sköldkörteln

Mobilstrålning skadar sköldkörteln, orsakar sköldkörtelinflammation och celldöd i sköldkörteln. (Esmekaya et al. )

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter

Rapport om risker med mobilbasstationer

Rapport om risker med mobilbasstationer till indiska telekommunikationsdepartementet. (Kumar 2010)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter