Månad: januari 2011

Mobilstrålning skadar fertiliteten

Mobilstrålning skadar fertiliteten och försvårar reparation av cellskador och ökar bildningen av fria radikaler, hos råttor. (Kesari et al. 2011) http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/10343/1/IJEB%2048%2810%29%20987-992.pdf

Publicerad i fertilitet, studier på djur

Mobilstrålning skadar fertiliteten och ökar bildningen av fria radikaler

Mobilstrålning skadar fertiliteten och försvårar reparation av cellskador och ökar bildningen av fria radikaler. (Kesari et al. 2011)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, fertilitet, forskning och nyheter

Lågfrekventa magnetfält försämrar det naturliga försvaret mot cancer

Långvarig exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält minskar naturliga mördarcellers aktivitet, dvs försämrar det naturliga försvaret mot cancer. Effekten sågs tydligast i personer exponerade i yrkeslivet för nivåer över 1 mikroTesla, men redan vid nivåer över 0,2 mikroTesla sågs icke-signifikanta effketer.

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, studier på människor

Lågfrekventa fält kan minska nivån av spårämnen i kroppen

Långvarig exponering för höga nivåer av elektromagnetiska fält kan minska nivåerna av magnesium, zink och kalcium.(Ulku et al. 2010)

Publicerad i forskning och nyheter

Exponering för DECT-telefon påverkar hjärtat

Exponering för DECT-telefon orsakar hjärtarrytmi och förhöjd puls hos individer som betecknas som elöverkänsliga. Detta är således en studie som bekräftar elöverkänsligas många vittnesmål om hjärtpåverkan vid exponering för mobilstrålning. (Havas et al. 2010)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärta

Projektledaren för WHO-studie (Interphone): ”ökade risker för hjärntumörer är vad man kan förvänta sig”

Projektledaren för Interphone skriver i en kommentar till Interphone (WHO-studien om hjärntumörer) att de ökade risker som observerats i de mest exponerade delarna av hjärnan samt de högst exponerade grupperna är vad man kan förvänta sig se om det fanns

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärna