Månad: april 2011

Bin får förändrat beteende av mobilstrålning

Bin som exponeras för mobilstrålning får förändrat beteende och förändringar i glukos- och kolhydrater, vilket sannolikt beror på den stress som strålningsexponeringen innebär. (Neelima et al 2011)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter

Mobilstrålning gör spermier sämre på att befrukta

Spermier som utsätts för mobilstrålning vid gällande gränsvärde blir sämre på att kunna befrukta. Ännu en i raden av studier (det finns dussintals från forskarlag över hela världen) som enbart de senaste åren visat att spermier skadas av mobilstrålning. (Falzone

Publicerad i - högfrekvent strålning, fertilitet, forskning och nyheter, studier på djur