Månad: juni 2012

Mobil ger sämre spermier

Mobilanvändande män har sämre spermier. (Gutschi et al. 2011)

Publicerad i - högfrekvent strålning, fertilitet, forskning och nyheter, studier på människor

Spermier skadas av mobilstrålning

Genomgång av forskning som än en gång visar att spermier skadas av mobilstrålning. Mänskliga spermier som exponeras för mobilstrålning får onormalt utseende, sämre rörlighet och ökad oxidativ stress. Män som använder mobilen har lägre antal spermier, spermier med sämre rörlighet

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, fertilitet, forskning och nyheter, studier på människor

Mobilstrålning ger försämrad orienteringsförmåga hos myror

Även myror får försämrad orienteringsförmåga och minne efter exponering för GSM-strålning. (Cammaerts et al. 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, minne inlärning m.m.

Svensk forskning om mobilstrålning finansieras av industrin

Det är ovanligt att de större tidningarna i Sverige vågar skriva om kopplingarna mellan mobilindustrin, myndigheterna och forskning men idag skrev i alla fall Ny Teknik en artikel som sammanfattar delar av problemet. Kontakterna mellan forkare och industri dokumenteras inte

Publicerad i forskning och nyheter