Månad: november 2012

Mobilstrålning påverkar orienteringsförmåga och beteende

Råttor som exponeras för mobilstrålning under kort tid (2 tim) får påverkan på orienteringsförmågan och beteende samt förändringar som tyder på oxidativ stress. (Khirazova et al 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, minne inlärning m.m., studier på djur

Wifi-liknande signaler kan påverka inlärning

Exponering för wifi-liknande signaler (2450 MHz) orsakar försämrat glukosupptag i hjärnan som kan leda till sämre minne och inlärningsförmåga. (Lu et al. 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärna, minne inlärning m.m.

Mobilstrålning förändrar hormonsystem och skadar testiklar

Exponering för mobilstrålning leder till förändringar på hormonsystemet, ämnesomsättningen och skador på testiklarna hos möss. (Zeng et al. 2012)

Publicerad i fertilitet, hormoner, studier på djur