Månad: februari 2013

Mobilstrålning kan skada foster

Mobilstrålning kan skada tidig fosterutveckling. (Luo et al. 2013)

Publicerad i forskning och nyheter, graviditet, studier på människor

Mobilstrålning kan påverka hjärtat

Mobilstrålning kan påverka hjärtat hos känsliga individer. (Alhusseinyet al. 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, hjärta, studier på människor

Mobilanvändning förändrar salivproduktion

Mobilanvändning orsakar oxidativ stress i saliv och förändrad salivproduktion. (Hamzany et al. 2013) En tidigare undersökning från forskarlaget har konstaterat att muncancerpatienter har ökad oxidativ stress i saliv. (Bahar et al. 2007)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler