Månad: maj 2013

Elektromagnetiska fält förändrar hälsomarkörer relaterade till hjärta, lever och blodvärden

Undersökning av bilarbetare visar att de som exponeras mest för elektromagnetiska fält har förändringar av olika hälsomarkörer, relaterade till hjärta, lever och blodvärden. (Liu et al. 2013)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, blod, forskning och nyheter, hjärta

Störst ökning av malignt melanom bland de som exponeras minst för solljus

Malignt melanom ökar bland barn och ungdomar i USA. Största ökningen bland de som exponeras minst för solljus och tvärtom sker en minskning av sjukdomen bland de som exponeras mest.(Wong et al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, studier på människor

Mobilstrålning kan orsaka cancer

Stärkta belägg för att mobilstrålning kan orsaka cancer. (Davis et al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, DNA, forskning och nyheter

Ökad risk för neurologiska sjukdomar och cancer vid exponering för trådlös teknik

Forskningsöversikt konstaterar ökad risk för neurologiska sjukdomar och cancer vid långvarig exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik. (Kesariet al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, DNA, forskning och nyheter, neurologiska effekter