Månad: oktober 2013

Samband mellan lågfrekventa magnetfält, kemikalier och testikelcancer

Samband mellan exponering för elektromagnetiska fält och kemikalier i arbetet och testikelcancer. Beranger et al. 2013

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, studier på människor

Mobilstrålning kan ge huvudvärk, tinnitus och nedstämdhet

Ungdomar som använder mobiltelefon eller trådlös telefon har ökad förekomst av huvudvärk. Handsfree ökar förekomst av tinnitus och bluetooth var förknippat med huvudvärk och nedstämdhet. Redmayne et al. 2013

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, hörsel, psykisk hälsa, studier på människor

Lågfrekventa magnetfält kan ge försämrat minne mm.

Aluminium och lågfrekventa elektromagnetiska fält har samma negativa påverkan på hjärnan genom försämrat minne och försämrat försvar mot oxidativ stress i djurförsök. Deng et al. 2013

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, minne inlärning m.m., studier på djur

Elektromagnetiska fält påverkar bananflugors gener

Bananflugor som exponeras för elektromagnetiska fält får negativa effekter på generna som i sin tur styr en lång rad funktioner i cellerna bland annat åldrande. Li et al. 2013

Publicerad i - lågfrekvent strålning, DNA, studier på djur

Mobilstrålning cancerogen

Mobilstrålning cancerogen för människor. Uppfyller vedertagna kriterier. Hardell, Carlberg 2013

Publicerad i - högfrekvent strålning, DNA, studier på människor

Mobil i BH:n ger bröstcancer

Unga kvinnor som stoppat mobilen i BH:n har fått  bröstcancer på samma ställe som mobilen förvarats. West et al. 2013

Publicerad i - högfrekvent strålning, bröst, studier på människor

Lågfrekventa fält orsakar ångestbeteende

Lågfrekventa fält (50 Hz) orsakar ångestbeteende hos möss. Salunke et al. 2013

Publicerad i - lågfrekvent strålning, psykisk hälsa, studier på djur

Mobilstrålning skadar fertiliteten hos möss

Mobilstrålning långt under gällande gränsvärden skadar fertiliteten hos möss och stör den biologiska rytmen. Mössen fick sänkta testosteronnivåer, sämre produktion av spermier och spermier som rörde sig sämre. Oin et al. 2013

Publicerad i - högfrekvent strålning, fertilitet, forskning och nyheter, studier på djur