3-dubblad risk för hjärntumör vid mobiltelefonanvändning 30 min/dag i tio år

3,4 gånger ökad risk för hjärntumör av mobiltelefonanvändning under mer än sammanlagt 2000 timmar. Det motsvarar drygt en halvtimma om dagen i tio år. (Hardell et al 2010)Top