Kategori: bröst

Mobil i BH:n ger bröstcancer

Unga kvinnor som stoppat mobilen i BH:n har fått  bröstcancer på samma ställe som mobilen förvarats. West et al. 2013

Publicerad i - högfrekvent strålning, bröst, studier på människor

18 studier visa ökad risk för bröstcancer hos män

Ökad risk för bröstcancer hos män som exponeras för förhöjda elektromagnetiska fält (radio/TV-master och lågfrekventa fält) som är under gällande gränsvärden enligt analys av alla undersökningar som gjorts på sambandet (totalt 18). (Sun et al.) http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume14_No1/523-28%2012.31%20Jingwen%20Sun.pdf

Publicerad i - högfrekvent strålning, - lågfrekvent strålning, bröst, celler, DNA, forskning och nyheter Taggar:

Mobilstrålning förändringar gener

Mobilstrålning orsakar förändringar i gener som är kopplade till virusrelaterad cancer (t ex. vissa lymfom, viss magcancer, cancer i övre luftvägarna och bröstcancer). (Liu et al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, bröst, DNA

Lågfrekventa magnetfält stimulerar spridning av bröstcancer

Elektromagnetiska fält stimulerar spridning av bröstcancer. (Girgert et al 2009.)

Publicerad i bröst, celler, forskning och nyheter