Kategori: celler

Wifi- och mobilstrålning skadar hjärnan

Möss som exponeras för mobilstrålning och wifi-strålning får ”svåra degenerativa skador” på hjärnan. Eser et al. 2013 

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, hjärna, studier på djur

Lågfrekventa magnetfält i arbetslivet ökar risk leukemi och lymfom

Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält i arbetslivet leder till ökad risk för cancer (leukemi och lymfom) visar holländsk kohortstudie. Koemann et al. 2013

Publicerad i - lågfrekvent strålning, blod, celler, forskning och nyheter, studier på människor

Mobilstrålning orsakar försämrad inlärning och minne

Mobilstrålning orsakar försämrad inlärning och minne samt oxidativ stress i hjärnceller hos möss. Tillskott av örter använda i den traditionella kinesiska medicinen (ex astragalus) motverkade skadeeffekterna. Gong et al. 2013

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, minne inlärning m.m.

Samband mellan lågfrekventa magnetfält, kemikalier och testikelcancer

Samband mellan exponering för elektromagnetiska fält och kemikalier i arbetet och testikelcancer. Beranger et al. 2013

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, studier på människor

Lågfrekventa magnetfält kan ge försämrat minne mm.

Aluminium och lågfrekventa elektromagnetiska fält har samma negativa påverkan på hjärnan genom försämrat minne och försämrat försvar mot oxidativ stress i djurförsök. Deng et al. 2013

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, minne inlärning m.m., studier på djur

Mobil- och trådlös telefon ökar risken för elakartad hjärntumör

Användning av mobiltelefon och trådlös telefon ökar risken signifikant för elakartad hjärntumör gliom. 3G-telefoner ökar risken mer än GSM. Hardell mfl 2013

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, hjärna, studier på människor

Lågfrekventa magnetfält ger DNA-skador på hjärnceller och benmärgsceller

Möss som exponerats för lågfrekventa elektromagnetiska fält får DNA-skador på hjärnceller och bengmärgsceller. Resultaten bekräftar än en gång att strålningen orsakar oxidativ stress. (Rageh et al. 2012)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, DNA, forskning och nyheter, hjärna, studier på djur

Gentoxiska effekter av mobilstrålning

Gentoxiska effekter av mobilstrålning. Effekterna var störst på de yngsta försöksråttorna (2 veckor gamla). Exponering: 2 timmar om dagen i 45 dagar vid nivåer under gällande gränsvärde. (Sekeroglu et al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, studier på djur

Mobilstrålning skadar hjärna och kognitiv förmåga

Mobilstrålning orsakar inflammation och oxidativ stress i hjärnan samt försämrar den kognitiva förmågan. (Megha et al. 2012 (full study))

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, hjärna, minne inlärning m.m.

Mobilstrålning försämrar förmåga att läka benbrott

Exponering för strålning från mobiltelefoner försämrar förmåga att läka benbrott hos råttor. (Aslan et al 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, studier på djur

Wifi orsakar oxidativ stress i lever och njurar

Exponering för Wifi-frekvensen 2,45 GHz i 21 dagar orsakar ett diabetesliknande tillstånd samt oxidativ stress i lever, njurar. Tillskott av olivbladsextrakt har skyddande effekt. (Salah et al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, studier på djur

Forskningsgenomgång av 100+ studier som visar på hälsoeffekter av statiska magnetfält

Forskningsöversikt/genomgång av över 100 studier som behandlar gentoxiska effekter av statiska magnetfält. Genomgången stärker kunskapen om vilka mekanismer som är inblandade vid uppkomst av bland annat oxidativ stress, och cancer. (Godhbane et al. 2013)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, forskningssammanställningar

Lågfrekventa magnetfält får DNA-skador på hjärnceller och bengmärgsceller

Möss som exponerats för lågfrekventa elektromagnetiska fält får DNA-skador på hjärnceller och bengmärgsceller. Resultaten bekräftar än en gång att strålningen orsakar oxidativ stress. (Rageh et al. 2013)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, DNA, hjärna

Gentoxiska effekter av mobilstrålning

Gentoxiska effekter av mobilstrålning. Effekterna var störst på de yngsta försöksråttorna (2 veckor gamla). Exponering: 2 timmar om dagen i 45 dagar vid nivåer under gällande gränsvärde. (Sekeroglu et al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, DNA, studier på djur

Elektromagnetiska fält påverkar cellers energiproduktion

Elektromagnetiska fält vid mycket låga nivåer (25-5000 nT) påverkar cellernas energiproduktion (Li et al 2013) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915261?dopt=Abstract

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter

18 studier visa ökad risk för bröstcancer hos män

Ökad risk för bröstcancer hos män som exponeras för förhöjda elektromagnetiska fält (radio/TV-master och lågfrekventa fält) som är under gällande gränsvärden enligt analys av alla undersökningar som gjorts på sambandet (totalt 18). (Sun et al.) http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume14_No1/523-28%2012.31%20Jingwen%20Sun.pdf

Publicerad i - högfrekvent strålning, - lågfrekvent strålning, bröst, celler, DNA, forskning och nyheter Taggar:

Störst ökning av malignt melanom bland de som exponeras minst för solljus

Malignt melanom ökar bland barn och ungdomar i USA. Största ökningen bland de som exponeras minst för solljus och tvärtom sker en minskning av sjukdomen bland de som exponeras mest.(Wong et al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, studier på människor

Mobilstrålning kan orsaka cancer

Stärkta belägg för att mobilstrålning kan orsaka cancer. (Davis et al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, DNA, forskning och nyheter

Ökad risk för neurologiska sjukdomar och cancer vid exponering för trådlös teknik

Forskningsöversikt konstaterar ökad risk för neurologiska sjukdomar och cancer vid långvarig exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik. (Kesariet al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, DNA, forskning och nyheter, neurologiska effekter

Wifi har cancerogen effekt

Mikrovågsstrålning från wifi (2450 MHz) har cancerogen effekt i form av oxidativ stress på struphuvudet hos möss. Melatonin har skyddande effekt. (Aynali et al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, DNA, hormoner, studier på djur

Mobilstrålning påverkar ögon hos möss

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i ögon hos möss. C-vitamintillskott reducerar den skadliga effekten. (Jelodar et al. 2013 )

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, studier på djur, syn

Mobilanvändning förändrar salivproduktion

Mobilanvändning orsakar oxidativ stress i saliv och förändrad salivproduktion. (Hamzany et al. 2013) En tidigare undersökning från forskarlaget har konstaterat att muncancerpatienter har ökad oxidativ stress i saliv. (Bahar et al. 2007)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler

Elektromagnetiska fält orsakar mer stress i hjärnan på äldre försöksdjur

Elektromagnetiska fält vid nivåer hundratals gånger under gällande gränsvärde orsakar mer oxidativ stress i hjärnan på medelålders försöksdjur jämfört med yngre försöksdjur, vilket indikerar att  äldre individer har  sämre försvar mot skadliga effekter av strålningen. (Selakovic et al. 2013) Januari

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, hjärna

Mobilstrålning förändrar protein i ögonceller

Mobilstrålning förändrar olika proteiner i mänskliga ögonceller. (Zhang et al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, studier på människor, syn

Mobilstrålning skadar celler

Mobilstrålning (GSM 1800) orsakar DNA-skada på celler. (Xu et al. 2013)

Publicerad i celler, DNA