Kategori: fertilitet

Mobilstrålning skadar fertiliteten hos möss

Mobilstrålning långt under gällande gränsvärden skadar fertiliteten hos möss och stör den biologiska rytmen. Mössen fick sänkta testosteronnivåer, sämre produktion av spermier och spermier som rörde sig sämre. Oin et al. 2013

Publicerad i - högfrekvent strålning, fertilitet, forskning och nyheter, studier på djur

Mikrovågsstrålning skadar hjärnceller och fertilitet

Mikrovågsstrålning 2,45 GHz (wifi) skadar DNA i hjärnceller och leder till att inga levande möss föddes när honor exponerades vid effektnivåer långt under gällande gränsvärde 2 timmar om dagen i 45 dagar. Ännu en gång bekräftades att strålningen orsakar oxidativ

Publicerad i - högfrekvent strålning, DNA, fertilitet, forskning och nyheter, hjärna, studier på djur

Mikrovågsstrålning skadade hjärnceller och fertilitet hos möss

Mikrovågsstrålning 2,45 GHz (wifi) skadade DNA i hjärnceller och ledde till att inga levande möss föddes när honor exponerades vid effektnivåer långt under gällande gränsvärde 2 timmar om dagen i 45 dagar. Ännu en gång bekräftades att strålningen orsakar oxidativ

Publicerad i - högfrekvent strålning, DNA, fertilitet, graviditet, hjärna

Mobilstrålning förändrar hormonsystem och skadar testiklar

Exponering för mobilstrålning leder till förändringar på hormonsystemet, ämnesomsättningen och skador på testiklarna hos möss. (Zeng et al. 2012)

Publicerad i fertilitet, hormoner, studier på djur

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i testiklar

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i testiklarna hos möss som exponerats 15, 30 eller 60 minuter om dagen. Vitamin C och vitamin E reducerar den oxidativa stressen orsakad av strålningen. (Al-Damegh 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, fertilitet, forskning och nyheter, studier på djur

Mobil ger sämre spermier

Mobilanvändande män har sämre spermier. (Gutschi et al. 2011)

Publicerad i - högfrekvent strålning, fertilitet, forskning och nyheter, studier på människor

Spermier skadas av mobilstrålning

Genomgång av forskning som än en gång visar att spermier skadas av mobilstrålning. Mänskliga spermier som exponeras för mobilstrålning får onormalt utseende, sämre rörlighet och ökad oxidativ stress. Män som använder mobilen har lägre antal spermier, spermier med sämre rörlighet

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, fertilitet, forskning och nyheter, studier på människor

Mobilstrålning gör spermier sämre på att befrukta

Spermier som utsätts för mobilstrålning vid gällande gränsvärde blir sämre på att kunna befrukta. Ännu en i raden av studier (det finns dussintals från forskarlag över hela världen) som enbart de senaste åren visat att spermier skadas av mobilstrålning. (Falzone

Publicerad i - högfrekvent strålning, fertilitet, forskning och nyheter, studier på djur

Möss får försämrade spermier av mobilstrålning

Möss som exponerats för mobilstrålning strax över gränsvärdet, men inom den ”säkerhetsmarginal” till påvisade effekter som påstås gälla, får försämrade spermier. (Saygi et al. 2011)

Publicerad i - högfrekvent strålning, fertilitet, forskning och nyheter

Mobilstrålning skadar fertiliteten

Mobilstrålning skadar fertiliteten och försvårar reparation av cellskador och ökar bildningen av fria radikaler, hos råttor. (Kesari et al. 2011) http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/10343/1/IJEB%2048%2810%29%20987-992.pdf

Publicerad i fertilitet, studier på djur

Mobilstrålning skadar fertiliteten och ökar bildningen av fria radikaler

Mobilstrålning skadar fertiliteten och försvårar reparation av cellskador och ökar bildningen av fria radikaler. (Kesari et al. 2011)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, fertilitet, forskning och nyheter

Lågfrekventa magnetfält skadar spermier

Lågfrekventa elektromagnetiska fält skadar spermiers funktion vid nivåer 100 gånger under ICNIRP:s och SSM:s gränsvärde. (Bernabo et al. 2007)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, fertilitet, forskning och nyheter

Långtidsexponering EMF försämrar och dödar spermier

Långtidsexponering för låga nivåer av EMF försämrar spermiers rörlighet och leder till färre levande spermier bland möss. (de Bruyn 2010)

Publicerad i fertilitet, forskning och nyheter, studier på djur

Mobilstrålning ger spermier förkrympta huvuden m.m.

Ännu en studie som visar att mänskliga spermier inte mår bra av mobilstrålning. I denna studie fick exponerade spermier bland annat förkrympta huvuden. (Falzone et al. 2010)

Publicerad i - högfrekvent strålning, fertilitet, forskning och nyheter, studier på människor

Påslagen mobiltelefon förändrar sexuellt beteende hos kaniner samt minskar antal levande spermier

Mobiltelefon i stand-by-läge orsakar förändrat sexuellt beteende hos kaniner samt sänkt antal spermier som rör sig. Detta är ytterligare ett par studier som läggs till en lång lista över forskning som visat påverkan på reproduktionen. (Salama et al. 2009 (beteende); )

Publicerad i - högfrekvent strålning, fertilitet, forskning och nyheter

Strålning från mobilmaster orsakar onormala spermier

Strålning från mobilmaster orsakar onormala spermier hos möss. (Otitoloju et al. 2009)

Publicerad i - högfrekvent strålning, fertilitet, forskning och nyheter, studier på djur

Mobilstrålning skadar DNA i spermier

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skador i spermier. (Iuliis et al, 2009.)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, DNA, fertilitet, forskning och nyheter

Mobilstrålning försämrar spermiers rörlighet

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och försämrar spermiers rörlighet. (Mailankot et al. 2009.)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, fertilitet, forskning och nyheter