Kategori: graviditet

Lågfrekventa magnetfält under fostertiden påverkar hjärnan

Exponering för lågfrekventa elektromgnetiska fält under fostertiden påverkar signifikant hjärnans funktion. (Balassa et al. 2013)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, forskning och nyheter, graviditet, hjärna, studier på djur

Mobiltelefon/dator ökar risk för tidigare födsel

Ökad risk att barnet föds före v 37 när mamman pratar i mobil eller använder dator mycket. (Col-Araz 2013) http://www.jpma.org.pk/PdfDownload/4113.pdf

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, graviditet, studier på människor

Mobilstrålning förändrar proteiner hos embryon

Mobilstrålning förändrar proteiner hos mänskliga embryon i det tidiga fosterstadiet. (Luoet al. 2013)

Publicerad i graviditet, studier på människor

Mikrovågsstrålning skadade hjärnceller och fertilitet hos möss

Mikrovågsstrålning 2,45 GHz (wifi) skadade DNA i hjärnceller och ledde till att inga levande möss föddes när honor exponerades vid effektnivåer långt under gällande gränsvärde 2 timmar om dagen i 45 dagar. Ännu en gång bekräftades att strålningen orsakar oxidativ

Publicerad i - högfrekvent strålning, DNA, fertilitet, graviditet, hjärna

Mobilstrålning kan skada foster

Mobilstrålning kan skada tidig fosterutveckling. (Luo et al. 2013)

Publicerad i forskning och nyheter, graviditet, studier på människor

Wifi vid nivåer långt under gällande gränsvärde orskar försämrad fertilitet och skador på embryo

Mikrovågor vid 2,45 GHz (Wifi/trådlöst datanätverk) vid nivåer långt under gällande gränsvärde (0,002 W/kg) orskar försämrad fertilitet och skador på embryo hos möss som exponerats. Återigen konstateras att strålningen orsakar oxidativ stress som kan leda till DNA-skador. (Shahin et al

Publicerad i - högfrekvent strålning, graviditet, studier på djur

Barn som exponerats för mobilstrålning under fosterstadiet löper ökad risk för migrän och huvudvärk

Barn som exponeras som foster och under de första levnadsåren för mammans mobilstrålning löper ökad risk för migrän och huvudvärk. Ju mer mamman använde mobilen, desto högre var risken. (Sudan et al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, graviditet, studier på människor

Barn som exponerats höga magnetfält i fosterlivet löper högre risk för övervikt

Barn som exponerats för höga nivåer (över 0,15 mikroTesla) i fosterlivet löper högre risk att vara kroniskt överviktiga vid 13 års ålder. (Li et al. 2012)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, forskning och nyheter, graviditet, studier på människor

Lågfrekventa magnetfält kan ge hjärnskador och beteendeförändringar

Musfoster som exponeras för mycket lågfrekventa elektromagnetiska fält med komplex sammansättning får bestående hjärnskador som yttrar sig i beteendeförändringar. (Fournier et al. 2012)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, forskning och nyheter, graviditet, hjärna, studier på djur

Mobilstrålning under fosterstadiet orsakar beteendestörningar (ADHD) och försämrad minnesförmåga

Exponering för mobilstrålning under gällande gränsvärde under fosterstadiet orsakar beteendestörningar (ADHD) och försämrad minnesförmåga hos möss. (Tamir et al. 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, graviditet, minne inlärning m.m., studier på djur

Mobilstrålning påverkar viktiga signalsubstanser hos foster, när mamman exponerats för mobilstrålning

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och påverkar viktiga signalsubstanser (noradrenalin och dopamin) i fosters hjärnor, då deras mödrar exponerats för mobilstrålning. (Jing et al. 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, graviditet, hjärna

Lågfrekventa magnetfält orsakar skador på hjärnan hos kycklingfoster

Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar skador på hjärnan då kycklingfoster exponerades vid nivåer långt under gällande gräsnvärde (upp till 7 mikrotestla). (Lahijani et al. 2012)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, forskning och nyheter, graviditet, hjärna

Mobilstrålning i fosterstadiet skadar kaniner

Oxidativ skada på kaniner som exponerats för mobilstrålning (GSM 1800) under fostertiden. (Tomruk et al. 2009.)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, graviditet

Barn vars mammor utsatts för lågfrekventa magnetfält under graviditet löper ökad risk för hjärntumör

(Barn till mammor som exponerats för höga elektromagnetiska fält under graviditeten löper ökad risk att få hjärntumörer.)

Publicerad i forskning och nyheter, graviditet, hjärna, studier på människor

Mobil kan ge fosterstörningar

Ursprungligen publicerat på metro.se 2008-05-19 Enligt en ny studie kan det finnas ett starkt samband mellan kvinnors mobilanvändning under graviditeten och beteendestörningar hos barn. Resultaten förvånade forskarna och kan leda till nya rekommendationer. Studien är ett samarbete mellan UCLA i

Publicerad i forskning och nyheter, graviditet

Foster påverkas av mobilstrålning

Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 11, 14 mars 2008 Artikelförfattare: Mona Nilsson Ett egyptiskt forskarlag ställde sig frågan om foster påverkas av strålning från en mobiltelefon. Utgångspunkten var att flera forskningsresultat visar på en negativ påverkan av elektromagnetisk strålning både på

Publicerad i forskning och nyheter, graviditet, studier på människor