Kategori: hjärta

Lågfrekventa elektromagnetiska fält påverkar hjärtmuskel

Lågfrekventa elektromagnetiska fält under gällande gränsvärden har en direkt effekt på hjärtmuskeln visar ny forskning på kycklingembryon. (Pawlak et al. 2013) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23921350?dopt=Abstract

Publicerad i - lågfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärta, studier på djur

Lågfrekventa magnetfält påverkar hjärtmuskeln och sköldkörtelhormon

Lågfrekventa elektromagnetiska fält har en direkt verkan på hjärtmuskeln samt förändrar nivåer av sköldkörtelhormon i blod, visar forskning på kycklingembryon.( Pavlak et al. 2013)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärta, hormoner, studier på djur

Elektromagnetiska fält förändrar hälsomarkörer relaterade till hjärta, lever och blodvärden

Undersökning av bilarbetare visar att de som exponeras mest för elektromagnetiska fält har förändringar av olika hälsomarkörer, relaterade till hjärta, lever och blodvärden. (Liu et al. 2013)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, blod, forskning och nyheter, hjärta

Lågfrekventa magnetfält skadar hjärta

Lågfrekventa magnetfält skadar kycklingembryos hjärtan. (Lahijaniet al. 2012)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, hjärta

Mobilstrålning kan påverka hjärtat

Mobilstrålning kan påverka hjärtat hos känsliga individer. (Alhusseinyet al. 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, hjärta, studier på människor

Anställda som exponerats för mikrovågsstrålning har förändrad hjärtrytm

Anställda inom radio/Tv-bolag som exponerats mest för mikrovågsstrålning (radiofrequency radiation) har mätbara förändringar i hjärtrytmen.(Bortkiewicz)(et al. 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, hjärta, studier på människor

Lågfrekventa magnetfält ger hämning av sömnhormonet melatonin hos spädbarn

Hämning av produktionen av sömnhormonet melatonin hos för tidigt födda barn som exponeras för relativt höga nivåer av lågfrekventa elektromagnetiska fält i kuvöserna.(Bellieni et al. 2012) Tidigare har samma forskargrupp sett att små bebisars hjärtrytm påverkas via en påverkan på

Publicerad i - lågfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärta, hormoner, sömn, studier på människor

Mobilstrålning ökar hjärnans användning av glukos

50 minuters exponering för mobilstrålning under hälften av gällande gränsvärde ökar hjärnans användning av glukos (glukosmetabolism), vilket visas med PET-kamera. Mätning av glukosmetabolism är ett vanligt sätt att mäta hjärnaktiviteten, men en ökad glukosmetabolism ses också vid tumörer. Forskning pågår

Publicerad i forskning och nyheter, hjärta, hormoner

Exponering för DECT-telefon påverkar hjärtat

Exponering för DECT-telefon orsakar hjärtarrytmi och förhöjd puls hos individer som betecknas som elöverkänsliga. Detta är således en studie som bekräftar elöverkänsligas många vittnesmål om hjärtpåverkan vid exponering för mobilstrålning. (Havas et al. 2010)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärta

Ökad förekomst av sömnstörningar, nedstämdhet, hjärtproblem m.m. nära mobilmast/mobilbasstation

Människor som bor i närhet av en mobilmast/mobilbasstation i Tyskland hade ökad förekomst av de symtom som sedan 60- och 70-talet beskrivits som mikrovågssyndromet: sömnstörningar, nedstämdhet, neurologiska symtom, ledvärk, hjärtproblem,, hörsel och synrubbningar ökade ju närmare masten personerna bodde.(Eger et

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärta, hörsel, neurologiska effekter, sömn, studier på människor

Lågfrekventa magnetfält påverkar hjärtrytmen

Elektromagnetiska fält vid låga nivåer stressar oss och påverkar hjärtrytmen. Modulation of cardiac rhythm in the humans exposed to extremely weak alternating magnetic fields. (Lednev et al 2008.)

Publicerad i forskning och nyheter, hjärta