Kategori: studier på människor

Närhet till mobilmast ger sömn- och koncentrationssvårigheter

Närboende till mobilmast i Spanien får statistiskt signifikant ökning av olika symtom, bland annat sömn- och koncentrationssvårigheter. Ny analys av tidigare studie från Navarro 2003. Nu publicerad i British Medical Journal. (Gomez-Perretta et al. 2014)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, minne inlärning m.m., sömn, studier på människor

Oro/depression bland boende nära kraftledningar

Ökad förekomst av psykisk ohälsa(oro/depression) och ohälsosymtom bland boende nära kraftledningar exponerade för magnetfält långt under gällande gränsvärden. Beale et al. 2013

Publicerad i - lågfrekvent strålning, forskning och nyheter, psykisk hälsa, studier på människor

Lågfrekventa magnetfält i arbetslivet ökar risk leukemi och lymfom

Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält i arbetslivet leder till ökad risk för cancer (leukemi och lymfom) visar holländsk kohortstudie. Koemann et al. 2013

Publicerad i - lågfrekvent strålning, blod, celler, forskning och nyheter, studier på människor

Mobilstrålning påverkar signalsubstanser i hjärnan

Mobilstrålning påverkar halter av för den mentala hälsan viktiga signalsubstanser i hjärnan. Kan förklara rapporterade effekter på minne, inlärning och ökad stress. Abul Ezz et al. 2013

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärna, hormoner, studier på människor

Samband mellan lågfrekventa magnetfält, kemikalier och testikelcancer

Samband mellan exponering för elektromagnetiska fält och kemikalier i arbetet och testikelcancer. Beranger et al. 2013

Publicerad i - lågfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, studier på människor

Mobilstrålning kan ge huvudvärk, tinnitus och nedstämdhet

Ungdomar som använder mobiltelefon eller trådlös telefon har ökad förekomst av huvudvärk. Handsfree ökar förekomst av tinnitus och bluetooth var förknippat med huvudvärk och nedstämdhet. Redmayne et al. 2013

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, hörsel, psykisk hälsa, studier på människor

Mobilstrålning cancerogen

Mobilstrålning cancerogen för människor. Uppfyller vedertagna kriterier. Hardell, Carlberg 2013

Publicerad i - högfrekvent strålning, DNA, studier på människor

Mobil i BH:n ger bröstcancer

Unga kvinnor som stoppat mobilen i BH:n har fått  bröstcancer på samma ställe som mobilen förvarats. West et al. 2013

Publicerad i - högfrekvent strålning, bröst, studier på människor

Mobil- och trådlös telefon ökar risken för elakartad hjärntumör

Användning av mobiltelefon och trådlös telefon ökar risken signifikant för elakartad hjärntumör gliom. 3G-telefoner ökar risken mer än GSM. Hardell mfl 2013

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, hjärna, studier på människor

Mobilstråning i 30 minuter förändrar hjärnans elektriska aktivitet

Exponering för mobilstråning i 30 minuter förändrar hjärnans elektriska aktivitet. (Ly et al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärna, studier på människor

Mobiltelefon/dator ökar risk för tidigare födsel

Ökad risk att barnet föds före v 37 när mamman pratar i mobil eller använder dator mycket. (Col-Araz 2013) http://www.jpma.org.pk/PdfDownload/4113.pdf

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, graviditet, studier på människor

Barn har sämre resultat i neurobeteendetest vid exponering för lågfrekventa magnetfält

Barn som exponeras i skolor för förhöjda elektromagnetiska fält från kraftledningar har sämre genomsnittliga resultat i neurobeteendetest jämfört med barn i skolor med lägre fält. De förhöjda fälten var 500 gånger under gällande gränsvärden för tillåten strålning (Huang et al.

Publicerad i - lågfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärna, minne inlärning m.m., studier på människor

Mobil-/trådlös telefon ökar risken för tumör på hörselnerv

Användning av mobiltelefon och/eller trådlös telefon ökar risken för tumör på örats hörselnerv (Hardell et al. 2013) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23877578?dopt=Abstract

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, hörsel, studier på människor

Sämre överlevnad för hjärntumörpatienter som fortsätter att använda mobilen

Sämre överlevnad för hjärntumörpatienter som fortsätter att använda mobilen eller den trådlösa telefonen. (Hardell et al. 2013) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23095687?dopt=Abstract

Publicerad i forskning och nyheter, hjärna, studier på människor

Elektromagnetiska fält ger kromosomförändringar i blodet

Yrkesarbetare som exponeras för höga elektromagnetiska fält har ökad förekomst av kromosomförändringar i blodet. (Balamuralikrishnanet al 2012)

Publicerad i - lågfrekvent strålning, DNA, forskning och nyheter, studier på människor

Mobilstrålning påverkar järninnehåll i blod

Exponering av mänskliga blodceller för mobilstrålning leder till förändringar av järninnehåll som tyder på oxidativ stress.(Fattahi-asl et al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, blod, forskning och nyheter, studier på människor

Aggressiva hjärntumörer ökar i Israel (vänster sida, den vanligaste mobilsidan)

Antalet nya fall av aggressiva hjärntumörer har ökat i Israel mellan åren 1980-2009 vid vänster sida (den vanligaste mobilsidan) i synnerhet i åldersgruppen 20-49 år. Ökningen sammanfaller med ökningen av mobilanvändningen (Barchanaet al. 2009)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärna, studier på människor

Mobil- och datoranvändande ger huvudvärk, yrsel, ångest m.m.

Mobil- och datoranvändare lider av huvudvärk, värk i leder, hörselnedsättning, hörselbortfall, yrsel samt ångestsymtom i förhållande till hur mycket mobilen/datorn används. (Kuceret al 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, hörsel, psykisk hälsa, studier på människor

Störst ökning av malignt melanom bland de som exponeras minst för solljus

Malignt melanom ökar bland barn och ungdomar i USA. Största ökningen bland de som exponeras minst för solljus och tvärtom sker en minskning av sjukdomen bland de som exponeras mest.(Wong et al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, studier på människor

KBT har inte någon nämnvärd effekt på elöverkänslighet

Finsk undersökning bekräftar att KBT inte har någon nämnvärd effekt på elöverkänslighet vilket däremot reducering av exponeringen överlägset har samt kostomläggning, motion samt vitamin- och mineraltillskott. (Hagström et al. 2013)

Publicerad i forskning och nyheter, studier på människor

Mobilstrålning förändrar proteiner hos embryon

Mobilstrålning förändrar proteiner hos mänskliga embryon i det tidiga fosterstadiet. (Luoet al. 2013)

Publicerad i graviditet, studier på människor

Koppling mellan mobilanvändning, blyhalt i blodet och ADHD

Mobilanvändning ökar risken för ADHD tillsammans med blyhalt i blodet hos barn. Mobilspel ökar risken signifikant oaktat blyhalt i blodet. (Byunet al. 2013)

Publicerad i blod, neurologiska effekter, studier på människor

Mobilstrålning kan skada foster

Mobilstrålning kan skada tidig fosterutveckling. (Luo et al. 2013)

Publicerad i forskning och nyheter, graviditet, studier på människor

Mobilstrålning kan påverka hjärtat

Mobilstrålning kan påverka hjärtat hos känsliga individer. (Alhusseinyet al. 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, hjärta, studier på människor

Lågfrekventa magnetfält främjar tillväxt av cancerceller

Lågfrekventa elektromagnetiska fält vid 10 mikroTesla (10 gånger under gällande gränsvärde på 100 mikroT) främjar tillväxt av hjärncancerceller. Tidigare fynd bekräftades. Oxalsyra hade skyddande inverkan. (Trillo et al. 2012)

Publicerad i hjärna, studier på människor