Kategori: syn

Mobilstrålning kan orsaka oxidativ stress på ögats lins

Mobilstrålning vid 1,8 GHZ (GSM 1800) orsakar oxidativ stress på ögats lins. Kan i förlängningen ge grå starr. (Shuang et al. 2013 (full study))

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, syn

Mobilstrålning påverkar ögon hos möss

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i ögon hos möss. C-vitamintillskott reducerar den skadliga effekten. (Jelodar et al. 2013 )

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, studier på djur, syn

Mobilstrålning förändrar protein i ögonceller

Mobilstrålning förändrar olika proteiner i mänskliga ögonceller. (Zhang et al. 2013)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, studier på människor, syn

Wifi och DECT skadar ögat

WiFi (trådlöst datornätverk) och DECT-frekvens (sladdlös telefon) skadar ögats hornhinna. (Akar et al. 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, studier på djur, syn

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i ögon

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i ögon på möss som exponerats. Vitamin C skyddar mot skadeeffekterna. (Jelodar et al 2012)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, studier på djur, syn

Kvinnor som exponeras för lågfrekventa magnetfält löper ökad risk för ögoncancer

Kvinnor som exponeras för höga elektromagnetiska fält löper ökad risk för ögoncancer. (Behrens et al. 2010)

Publicerad i celler, forskning och nyheter, studier på människor, syn

Mobilmaster orsakar grå starr

Mobilmaster orsakar oxidativ stress samt ökad förekomst av grå starr i kalvars ögon. (Hässig et al 2009)

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, syn

Mobilstrålning skadar kycklingembryons ögon

Zaareen et al.: (Kycklingembryons ögon påverkas negativt av mobilstrålning.)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, syn