Mobilmaster och DECT-telefoner största källan till exponering

Mobilmaster och DECT-telefoner exponerar människor för mest strålning. Österrikisk studie. (Tomitsch et al. 2009)Top