Mobilstrålning kan öka förekomsten av proteiner kopplade till hjärnskador

Möss som exponeras i 8 timmar om dagen under 3 veckor får ökad förekomst av proteiner i hjärnan som är kopplade till hjärnskador. (Maskey et al. 2010)Top