Mobilstrålning påverkar hjärnans utveckling hos foster

Exponering för mobilstrålning under fostertiden påverkar hjärnans utveckling hos kycklingembryon.  Umur et al. 2013Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, hjärna, studier på djur