Ökad cancerförekomst i närhet av mobilmast

Ny studie visar ökad cancerförekomst i närhet av mobilmast.(Sammanfattning på ty och eng.)Top