Råttor får färre hjärnceller av mobilstrålning

(Bas et al.: )Råttor som exponeras för GSM 1 timma per dag i 28 dagar har färre hjärncellerTop