Wifi-liknande strålning skadar hjärnceller

Wifi-liknande strålning (2,45 GHz) orsakar ökad celldöd och oxidativ stress i hjärnceller på råttor. Melatonin har skyddande effekt. (Naziroglu et al. 2012)Top