År: 2008

Elektromagnetiska fält ökar risken för Alzheimers

Ytterligare belägg för att elektromagnetiska fält ökar risken för Alzheimers. Huss et al.2008: (Residence Near Power Lines and Mortality From Neurodegenerative Diseases: Longitudinal Study of the Swiss Population.) Persons living at least 5 years within 50 m had an adjusted

Två studier påvisar risker med mobiltelefonin

Två nya studier är publicerade av två svenska forskargrupper (Eberhardt och Belyaev, se nedan) som båda påvisar risker med mobiltelefonin vid nivåer långt under gränsvärdet. Inga av dessa forskare får delta i myndigheternas expertutredningar om frågan

Mobil kan ge fosterstörningar

Ursprungligen publicerat på metro.se 2008-05-19 Enligt en ny studie kan det finnas ett starkt samband mellan kvinnors mobilanvändning under graviditeten och beteendestörningar hos barn. Resultaten förvånade forskarna och kan leda till nya rekommendationer. Studien är ett samarbete mellan UCLA i

3G-strålning orsakar skador på DNA

(3G (UMTS) orsakar skador på DNA i celler)

Meta-analys av risk för hjärntumör

(Meta-analys av risk för hjärntumör av mobiltelefonanvändning)

Mobilstrålning ökar dödlighet hos kycklingembryon

(Ökad dödlighet hos kycklingembryon som exponerats för mobilstrålning)

Mobilstrålning frisätter kvicksilver från amalgam

(Mobilstrålning ökar frisättandet av kvicksilver från amalgam)

Foster påverkas av mobilstrålning

Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 11, 14 mars 2008 Artikelförfattare: Mona Nilsson Ett egyptiskt forskarlag ställde sig frågan om foster påverkas av strålning från en mobiltelefon. Utgångspunkten var att flera forskningsresultat visar på en negativ påverkan av elektromagnetisk strålning både på

Mobilstrålning stör sömnen

Artikel i The Independent på nätet med rubriken Mobile phone radiation wrecks your sleep (Mobilstrålning förstör din sömn). Artikeln handlar om att högfrekventa fält (mobilstrålning och annan trådlös kommunikation) ger störningar i kroppen, påverkar sömnen, reparationen i kroppen med mera,

Top