År: 2010

Barn/foster som exponerats för mobilstrålning löper högre risk för beteendestörningar

Barn som exponerats för mobilstrålning dels i mammans mage och dels under de första åren löper högre risk för beteendestörningar. (Divan et al. 2010). Studien bekräftar därmed resultaten av den första delstudien som publicerades för två år sedan.(Divan et al

Studier på yrkesarbetare som exponerats för mikrovågor

Epidemiologiska studier på yrkesarbetare som exponerats för mikrovågor. (Chronic Exposure.org)

Svensk forskning bekräftar Interphone-studien

Analys visar att svensk forskning bekräftar Interphone-studien och inte tvärtom som tidigare hävdats. (Hardell et al. 2010)

Kraftig ökning av spottkörtelcancer

Kraftig ökning av spottkörtelcancer i Israel. (Rakefet et al. 2011)

Exponering för räddningstjänstens kommunikationssystem (Tetra/Rakel) orsakar huvudvärk, m.m.

Exponering under 50 minuter för Tetra/Rakel-signal orsakar huvudvärk, koncentrationssvårigheter och trötthet. (Nieto-Hernandez et al. 2010)

Mobilstrålning skadar sköldkörteln

Mobilstrålning skadar sköldkörteln, orsakar sköldkörtelinflammation och celldöd i sköldkörteln. (Esmekaya et al. )

Rapport om risker med mobilbasstationer

Rapport om risker med mobilbasstationer till indiska telekommunikationsdepartementet. (Kumar 2010)

Mobilen ökar risken för hjärntumör och leukemi

Mobilen ökar risken inte bara för hjärntumör utan även för leukemi. Efter 15 års användning ses en nästan statistiskt signifikant ökad risk på 87%. (Cooke et al. 2010)

Lågfrekventa magnetfält skadar DNA

Lågfrekventa elektromagnetiska fält skadar DNA vid nivåer långt under ICNIRP:s gränsvärde. (Kim et al. 2010)

Lågfrekventa elektromagnetiska fält ökar risken för barnleukemi

Lågfrekventa elektromagnetiska fält ökar risken för barnleukemi vid nivåer 3000 gånger under ICNIRP:s gränsvärde. Trots det anser författarna som deltar i fastställandet av gränsvärdet att gränsvärdet är bra och skyddar oss med god marginal. Men så är också flera av

Omfattande forskningsgenomgång visar på otillräckliga gränsvärden

International Commission for Electromagnetic Safety har publicerat en omfattande forskningsgenomgång som tydligt visar att de gränsvärden som rekommenderats av ICNIRP och som gäller i Sverige är otillräckliga. (ICEMS Monograph 2010)

Ökad förekomst av sömnstörningar, nedstämdhet, hjärtproblem m.m. nära mobilmast/mobilbasstation

Människor som bor i närhet av en mobilmast/mobilbasstation i Tyskland hade ökad förekomst av de symtom som sedan 60- och 70-talet beskrivits som mikrovågssyndromet: sömnstörningar, nedstämdhet, neurologiska symtom, ledvärk, hjärtproblem,, hörsel och synrubbningar ökade ju närmare masten personerna bodde.(Eger et

Råttor som exponeras för mobilstrålning får färre neuroner

Råttor som exponeras för mobilstrålning 1 timma om dagen i 28 dagar får signifikant lägre antal neuroner (Purkinje celler) jämfört med oexponerad kontrollgrupp. (Sonnez et al. 2010)

Långvarig användning av mobiltelefon kan påverka sömnen

Långvarig användning av mobiltelefon kan påverka halten av Beta-trace protein som reglerar sömnen. Påverkan på detta protein kan få effekter på sömnen. (Hardell et al 2010)

Mobilstrålning kan öka förekomsten av proteiner kopplade till hjärnskador

Möss som exponeras i 8 timmar om dagen under 3 veckor får ökad förekomst av proteiner i hjärnan som är kopplade till hjärnskador. (Maskey et al. 2010)

EMF ökar risken för barncancer

EMF ökar risken för barncancer. Bearbetning av tidigare resultat. Observera att risken för övrig barncancer är högre än för leukemi. Det officiella påståendet att det enbart skulle gälla risk för leukemi kan alltså starkt ifrågasättas. Observera även att studien sannolikt

Japansk studie bekräftar: mobiltelefonanvändning ökar risken för hörselnervstumör

Japansk studie bekräftar Hardellgruppens resultat såväl som Interphone-resultaten: mobiltelefonanvändning ökar risken för hörselnervstumör. Den förhöjda risken ses för de som använder mobilen mer än 20 minuter om dagen. (Sato et al. 2010)

Strålning från en mobiltelefon före sänggående kan försämra sömn

Personer som exponeras för strålning från en mobiltelefon en timma före sänggående får försämrad sömn. Detta är mobilindustrifinansierad studie (MMF) som också tidigare visat att mobilen orsakar huvudvärk. Observera definitionen av känsliga/icke känsliga. Känsliga är de som fått symtom av

Kvinnor som exponeras för lågfrekventa magnetfält löper ökad risk för ögoncancer

Kvinnor som exponeras för höga elektromagnetiska fält löper ökad risk för ögoncancer. (Behrens et al. 2010)

Pulsade mikrovågor ger genetiska och andra förändringar i blodceller

Personal som exponeras för pulsade mikrovågor från radaranläggningar har genetiska och andra förändringar i blodceller. Oxidativ stress är den sannolika mekanismen för uppkomsten av de konstaterade cytogenetiska förändringarna (DNA-skador) i blodcellerna. (Garaj – Vrhovac et al 2010)

Signifikanta effekter på möss reproduktiva förmåga

Signifikanta effekter på möss reproduktiva förmåga efter exponering för mikrovågor långt under gällande gränsvärde. (Kumar et al. 2010)

Möss som exponeras mobilstrålning får testosteronnivå

Möss som exponeras för mobilstrålning 1 timma om dagen i 3 månader får sänkta nivåer av det manliga könshormonet testosteron. (Meo et al. 2010)

Lågfrekventa magnetfält påverkar hjärtrytmen

Elektromagnetiska fält vid låga nivåer stressar oss och påverkar hjärtrytmen. Modulation of cardiac rhythm in the humans exposed to extremely weak alternating magnetic fields. (Lednev et al 2008.)

Lågfrekventa magnetfält skadar spermier

Lågfrekventa elektromagnetiska fält skadar spermiers funktion vid nivåer 100 gånger under ICNIRP:s och SSM:s gränsvärde. (Bernabo et al. 2007)

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress. Tillskott av L-karnitin kan ge en skyddande effekt. (Gumral et al 2009)

Top