År: 2011

Mobilstrålning kan kopplas till en lång rad hälsoeffekter enligt forskningsgenomgång

Omfattande belägg för att mobiltelefonstrålning kan kopplas till en lång rad hälsoeffekter enligt forskningsgenomgång från hjärnkirurger och experter från hela världen. (Mobile Wise report 2011)

Belägg för elöverkänslighet i provokationsstudie

Belägg för elöverkänslighet i provokationsstudie. (McCarthy et al 2011)

Mobilstrålning skadar hjärncellers DNA och förändrar gener

Mobilstrålning långt under gränsvärdet skadar hjärncellers DNA och förändrar gener, vilket kan leda till cancer.Studien visar alltså det som våra experter Anders Ahlbom och Maria Feychting påstår inte har visats: “Det finns ingen mekanism för hur strålningen skulle kunna orsaka

Förhöjd dödlighet i cancer inom 500 m från mobilbasstationer

Förhöjd dödlighet i cancer inom 500 m från mobilbasstationer konstaterar brasiliansk undersökning. (Dode el al. 2011)

Bin får förändrat beteende av mobilstrålning

Bin som exponeras för mobilstrålning får förändrat beteende och förändringar i glukos- och kolhydrater, vilket sannolikt beror på den stress som strålningsexponeringen innebär. (Neelima et al 2011)

Mobilstrålning gör spermier sämre på att befrukta

Spermier som utsätts för mobilstrålning vid gällande gränsvärde blir sämre på att kunna befrukta. Ännu en i raden av studier (det finns dussintals från forskarlag över hela världen) som enbart de senaste åren visat att spermier skadas av mobilstrålning. (Falzone

Effekter av mobilstrålning på bananflugor

Analys av mobilstråliningens hälosopåverkan. Forskningsöversikt och redovisning av egen forskning om effekter av mobilstrålning på bananflugor. (Panagopoulos 2011)

Möss får försämrade spermier av mobilstrålning

Möss som exponerats för mobilstrålning strax över gränsvärdet, men inom den “säkerhetsmarginal” till påvisade effekter som påstås gälla, får försämrade spermier. (Saygi et al. 2011)

Lågfrekventa magnetfält påverkar celltillväxt

Lågfrekventa fält påverkar celltillväxt och cellmetabolism vid nivåer under gällande gränsvärde (20 mT). (Yan et al. 2011)

Elektromagnetiska fält ökar halten av stressprotein

Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält ökar halten av ett protein som är en markör för stress och som motverkar kroppens naturliga försvar mot cancer (naturlig celldöd), i maligna melanomceller. (Basile et al. 2011)

Mobilstrålning påverkar fettsyror i thymus-celler och blodceller

Mikrovågor (42,2 GHz) påverkar sammansättningen av fettsyror i thymus-celler och blodceller. (Gapeyev et al. 2011)

Mobilstrålning ökar hjärnans användning av glukos

50 minuters exponering för mobilstrålning under hälften av gällande gränsvärde ökar hjärnans användning av glukos (glukosmetabolism), vilket visas med PET-kamera. Mätning av glukosmetabolism är ett vanligt sätt att mäta hjärnaktiviteten, men en ökad glukosmetabolism ses också vid tumörer. Forskning pågår

Mobilstrålning skadar fertiliteten

Mobilstrålning skadar fertiliteten och försvårar reparation av cellskador och ökar bildningen av fria radikaler, hos råttor. (Kesari et al. 2011) http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/10343/1/IJEB%2048%2810%29%20987-992.pdf

Mobilstrålning skadar fertiliteten och ökar bildningen av fria radikaler

Mobilstrålning skadar fertiliteten och försvårar reparation av cellskador och ökar bildningen av fria radikaler. (Kesari et al. 2011)

Lågfrekventa magnetfält försämrar det naturliga försvaret mot cancer

Långvarig exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält minskar naturliga mördarcellers aktivitet, dvs försämrar det naturliga försvaret mot cancer. Effekten sågs tydligast i personer exponerade i yrkeslivet för nivåer över 1 mikroTesla, men redan vid nivåer över 0,2 mikroTesla sågs icke-signifikanta effketer.

Lågfrekventa fält kan minska nivån av spårämnen i kroppen

Långvarig exponering för höga nivåer av elektromagnetiska fält kan minska nivåerna av magnesium, zink och kalcium.(Ulku et al. 2010)

Exponering för DECT-telefon påverkar hjärtat

Exponering för DECT-telefon orsakar hjärtarrytmi och förhöjd puls hos individer som betecknas som elöverkänsliga. Detta är således en studie som bekräftar elöverkänsligas många vittnesmål om hjärtpåverkan vid exponering för mobilstrålning. (Havas et al. 2010)

Projektledaren för WHO-studie (Interphone): “ökade risker för hjärntumörer är vad man kan förvänta sig”

Projektledaren för Interphone skriver i en kommentar till Interphone (WHO-studien om hjärntumörer) att de ökade risker som observerats i de mest exponerade delarna av hjärnan samt de högst exponerade grupperna är vad man kan förvänta sig se om det fanns

Top