Månad: augusti 2007

The Bioinitiative Report

Första utgåvan av The Bioinitiative Report (sammanställning av hundratals studier inom området hälsa och elektromagnetiska fält, gjord av forskare från flera länder).

Top