Månad: mars 2010

Mobilstrålning ger spermier förkrympta huvuden m.m.

Ännu en studie som visar att mänskliga spermier inte mår bra av mobilstrålning. I denna studie fick exponerade spermier bland annat förkrympta huvuden. (Falzone et al. 2010)

Studie visar att lågfrekventa magnetfält ökar risk för hjärntumör

Ännu en studie visar att elektromagnetiska fält är en risk för hjärntumör och att barn löper ökade risker. Risken för hjärntumör hos barn upp till 15 år var 11 gånger (OR 10,9) förhöjd om fälten var över 0,4 mikroTesla. Kommentar:

Top