Månad: mars 2012

Mobilanvändning ger ungdomar psykiska ohälsa

Mobilanvändning bland unga leder till psykisk ohälsa, stress, sömnproblem och depressionstendenser. (Thomé Sara 2012)

Mobilstrålning kan orsaka cancer

Mobilstrålning kan orsaka cancer. (Yang et al. 2012)

Mobilstrålning skadar hjärnceller från råttor

(2008) Mobilstrålning skadar hjärnceller från råttor i provrör. (Zu et. al. 2008)

Lågfrekventa magnetfält har skadliga effekter på minnet hos möss

Lågfrekventa fält 50 Hz vid 8 mikrotesla under enbart 4 timmar (gränsvärdet är 100 mikrotesla) har skadliga effekter på minnet hos möss. (Forozaandeh et al. 2012)

DNA-skada på råttors njur och leverceller av mobilstrålning

Mobilstrålningsexponering 1 timma om dagen i två veckor under gällande gränsvärde kan orsaka DNA-skada på råttors njur och leverceller. (Trosic et al. 2012)

Indikation för större känslighet hos barn och unga för mobilstrålning

Cancereffekter större av mobilstrålning under gällande gränsvärde på unga möss än vuxna. Indikerar större risker för barn och unga.(Sekerougly et al 2012)

Mobilstrålning under fosterstadiet orsakar beteendestörningar (ADHD) och försämrad minnesförmåga

Exponering för mobilstrålning under gällande gränsvärde under fosterstadiet orsakar beteendestörningar (ADHD) och försämrad minnesförmåga hos möss. (Tamir et al. 2012)

Lågfrekventa magnetfält ökar insulinproduktion hos möss

Långtidsexponering för lågfrekventa magnetfält vid 1 mikrotesla, 100 gånger under gällande referensvärde från SSM/ICNIRP, ökar insulinproduktionen och leder till förstorad bukspottkörtel hos möss. (Gholampour et al. 2012)

Storföretagen korrumperar forskningen

Hur storföretagen korrumperar forskningen. (Rapport från Union of Concerned Scientists)

Lågfrekventa magnetfält ger hämning av sömnhormonet melatonin hos spädbarn

Hämning av produktionen av sömnhormonet melatonin hos för tidigt födda barn som exponeras för relativt höga nivåer av lågfrekventa elektromagnetiska fält i kuvöserna.(Bellieni et al. 2012) Tidigare har samma forskargrupp sett att små bebisars hjärtrytm påverkas via en påverkan på

Mobilstrålning påverkar hjärnans elektriska aktivitet (EEG)

Mobilstrålning påverkar hjärnans elektriska aktivitet (EEG) hos friska unga män. Stora individuella variationer. (Schmid et al. 2012); (Loughran et al. 2012)

Top