Mobilanvändning ökar risken signifikant för huvudvärk

Metaanalys av tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken signifikant för huvudvärk. Wang et al. 2017Top