Låga nivåer av elektromagnetiska fält (50 gånger under ICNIRP:s gränsvärde på 100 mikrotesla) ökar halterna av kväveoxid i hjärnan på exponerade möss redan efter 5 dagars exponering. Förhöjda halter av kvävoxid i nervsystemet (ses hos personer drabbade av MS). (Cho …

Lågfrekventa magnetfält ökar halterna av kväveoxid i hjärnan, något som bl a brukar ses hos personer med MS. Läs mer »