Månad: april 2009

Nyfödda råttor får hjärnskador av mobilstrålning

nbsp; Orendacova et al: (Immunohistochemical Study of Postnatal Neurogenesis After Whole-body Exposure to Electromagnetic Fields: Evaluation of Age- and Dose-Related Changes in Rats). Exponering av nyfödda råttor för mobilstrålning leder till skador på hjärnan. Nyföddas hjärnor signifikant mer känsliga för

Mobilen påverkar minnet och den kognitiva förmågan

Narayanan et al: (Spatial memory perfomance of wistar rats exposed to mobile phone.) Mobilen påverkar minnet och den kognitiva förmågan hos råttor: Phone exposed animals had significantly (~3 times) higher mean latency to reach the target quadrant and spent significantly

Fördubblad risk för hjärntumör efter 10

(Khurana et al.:) Ny (meta-analys)av alla studier om hjärntumör av mobilen.  Fördubblad risk för hjärntumör efter 10 års latens. Hela artikeln(här.)

Broschyrer om forskning och hälsorisker från den tysk läkar- och vetenskaps-organisationen

Broschyrer om forskning och hälsorisker från den tyska läkar- och vetenskaps-organisationen Kompetenzinititative.:  (“How susceptible are genes to Mobile Phone Radiation?”): Vår livsmiljö förorenas alltmer av elektromagnetisk strålning. Oberoende forskning visar allt mer samstämmiga belägg för allvarliga konsekvenser. Ändå försäkrar de

Top