Månad: augusti 2009

Mobilstrålning skadar DNA i spermier

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skador i spermier. (Iuliis et al, 2009.)

Mobilanvändning orsakar försämrat minne

Mobilanvändning orsakar försämrat minne hos unga. (Abramson et al 2009.)

Mobilstrålning stör tillväxen hos mungbönor

Mobilstrålning leder till oxidativ stress i mungbönor. Störd tillväxt. (Sharma et al. 2009.)

Mobilstrålning orsakar DNA-skador i lymfocyter från möss

Mobilstrålning leder till oxidativ stress och DNA-skador i lymfocyter från möss. (Gajski et al 2009.)

Top