Mobilstrålning skadar DNA i spermier

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skador i spermier. (Iuliis et al, 2009.)Top