Månad: januari 2012

Unga mobilanvändare har återkommande huvudvärk

Nästan var 5:e mobilanvändare bland unga studenter får återkommande huvudvärk av mobilprat (HAMP) enligt undersökning i Korea. (Kuyung Chu et al. 2012)

Trådlös telefons basenhet förändrar proteiner i hjärnan

Mobilstrålning och strålning från en trådlös telefons basenhet förändrar många viktiga proteiner i hjärnan. Kan ha betydelse för uppkomsten av en lång rad symtom och sjukdomar. (Fragoupoulou et al. 2012)

Mobilstrålning påverkar viktiga signalsubstanser hos foster, när mamman exponerats för mobilstrålning

Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och påverkar viktiga signalsubstanser (noradrenalin och dopamin) i fosters hjärnor, då deras mödrar exponerats för mobilstrålning. (Jing et al. 2012)

Mobilstrålning förändrar orienteringsförmåga hos myror

Moiblstrålning försvårar för myror att orientera sig. (Cammaerts et al. 2012)

Lågfrekventa magnetfält orsakar skador på hjärnan hos kycklingfoster

Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar skador på hjärnan då kycklingfoster exponerades vid nivåer långt under gällande gräsnvärde (upp till 7 mikrotestla). (Lahijani et al. 2012)

Top