Trådlös telefons basenhet förändrar proteiner i hjärnan

Mobilstrålning och strålning från en trådlös telefons basenhet förändrar många viktiga proteiner i hjärnan. Kan ha betydelse för uppkomsten av en lång rad symtom och sjukdomar. (Fragoupoulou et al. 2012)Top