Barn som exponerats för mobilstrålning dels i mammans mage och dels under de första åren löper högre risk för beteendestörningar. (Divan et al. 2010). Studien bekräftar därmed resultaten av den första delstudien som publicerades för två år sedan.(Divan et al …

Barn/foster som exponerats för mobilstrålning löper högre risk för beteendestörningar Läs mer »