Månad: juni 2010

Bin som exponeras för mobilstrålning lägger färre ägg och hittar mer sällan hem

Bin som exponeras för mobilstrålning lägger färre ägg och får sämre förmåga att hitta tillbaka till bikupan. Flera månaders exponering 15 minuter två gånger om dagen två gånger i veckan ledde till total kollaps av det exponerade bisamhället. (Sharma et

Fördubblad risk för tinnitus efter mobiltelefonanvändning

Fördubblad risk att få tinnitus efter mobiltelefonanvändning under år och mer. (Hutter et al 2010)

3-dubblad risk för hjärntumör vid mobiltelefonanvändning 30 min/dag i tio år

3,4 gånger ökad risk för hjärntumör av mobiltelefonanvändning under mer än sammanlagt 2000 timmar. Det motsvarar drygt en halvtimma om dagen i tio år. (Hardell et al 2010)

Top