Bin som exponeras för mobilstrålning lägger färre ägg och får sämre förmåga att hitta tillbaka till bikupan. Flera månaders exponering 15 minuter två gånger om dagen två gånger i veckan ledde till total kollaps av det exponerade bisamhället. (Sharma et …

Bin som exponeras för mobilstrålning lägger färre ägg och hittar mer sällan hem Läs mer »