Bin som exponeras för mobilstrålning lägger färre ägg och hittar mer sällan hem

Bin som exponeras för mobilstrålning lägger färre ägg och får sämre förmåga att hitta tillbaka till bikupan. Flera månaders exponering 15 minuter två gånger om dagen två gånger i veckan ledde till total kollaps av det exponerade bisamhället. (Sharma et al 2010.)