Länkar

 

EMFScientist.org

emfscientist

190 forskare från 39 länder vädjar till FN och WHO att ta ökat ansvar, sänka gränsvärden med mera för att skydda människor från strålningen från bland annat mobiltelefoni, Wifi, och annan trådlös teknik.

eloverkanslig.org

eloverkanslig.org

Elöverkänsligas Riksförbund – medlemsförbund för el- och strålningsöverkänsliga

Europarådet

europaradet

Europarådets resolution 1815 rekommenderar EU:s medlemsländer att vidta större försiktighetsåtgärder för att skydda sina medborgare från elektromagnetiskt strålning från Wifi, mobiler m.m.

 

stralskyddsstiftelsen.se

sss

Strålskyddsstiftelsen – fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för en miljö där varken människor, djur eller växter riskerar att skadas av den mänskligt producerade elektromagnetiska strålningen.