Månad: april 2013

Ökad risk för leukemi nära kraftledning

Fransk undersökning bekräftar att barn som lever inom 50 meter från en kraftledning på 222-400 Kv löper ökad risk för leukemi.(Semage-Faure et al. 2013)

KBT har inte någon nämnvärd effekt på elöverkänslighet

Finsk undersökning bekräftar att KBT inte har någon nämnvärd effekt på elöverkänslighet vilket däremot reducering av exponeringen överlägset har samt kostomläggning, motion samt vitamin- och mineraltillskott. (Hagström et al. 2013)

Mobilstrålning skadar DNA och orsakar oxidativ stress

Underskning visar att mobilstrålning långt under gällande gränsvärde skadar DNA och orsakar oxidativ stress hos daggmaskar som exponeras vid nivåer långt under (0,3W/m2)  gällande gränsvärden (4,5-10W/m2) ). (Tkalecet al. 2013)

Ökad friradikalbildning vid exponering för wifi-liknande strålning

Undersökning av möss som exponerats 1 timma om dagen för wifi-liknande strålning vid 2,45 GHz under 30 dagar vid niver långt under gällande gränsvärden (11,07 V/m) får ökad friradikalbildning. (Aynaliet al 2013)

Kraftig ökning av cancer i Korea sedan 1999

Kraftig ökning av cancer i Korea sedan 1999. Dramatisk ökning av sköldkörtelcancer vars incidens mångdubblats på tio år. Hjärntumörer bland män ökar signifikant. (Jung et al. 2013)

Top