Ökad friradikalbildning vid exponering för wifi-liknande strålning

Undersökning av möss som exponerats 1 timma om dagen för wifi-liknande strålning vid 2,45 GHz under 30 dagar vid niver långt under gällande gränsvärden (11,07 V/m) får ökad friradikalbildning. (Aynaliet al 2013)Top