Månad: april 2008

Mobilstrålning ökar dödlighet hos kycklingembryon

(Ökad dödlighet hos kycklingembryon som exponerats för mobilstrålning)

Mobilstrålning frisätter kvicksilver från amalgam

(Mobilstrålning ökar frisättandet av kvicksilver från amalgam)

Top