(Rudiger, H.:) Sammantaget finns det omfattande belägg för att RF är genotoxisk..101 studier som har studerat genotoxiska effekter av radiofrekvent strålning (RF), in vivo (djurförsök) och in vitro (celler). Av dessa visar 49 en genotoxisk effekt och 42 gör det …

101 studier som har studerat genotoxiska effekter av radiofrekvent strålning Läs mer »